Kirkut

Przy zachodniej części kamieniołomu „Babia Dolina” znajduje się kirkut, miejsce żydowskiego pochówku.  400 macew ustawione w 35 rzędach, tworzą największą i najlepiej zachowaną nekropolię wyznania mojżeszowego na terenie Lubelszczyzny.  Ciekawostką tego miejsca jest zachowana wspólna mogiła ojca i syna z 1743 r, oraz wydzielone miejsce do pochówku dzieci.

tekst: Kinga Tuszyńska