W programie zielonej szkoły naszym najmłodszym proponujemy poznanie ważnych momentów historycznych związanych z Roztoczem:

  • poznawanie historii Roztocza
  • siedliska Gotów
  • grody czerwieńskie
  • historia dwojga narodów
  • powstanie styczniowe
  • II wojna światowa

Roztocze to przede wszystkim bezpośredni kontakt z naturą:

  • poznanie fauny i flory Roztocza
  • wyprawy do Roztoczańskiego Parku Narodowego i innych rezerwatów przyrody
  • piesze wędrówki ścieżkami poznawczymi