Rezerwat Czartowe Pole i Ruiny Papierni

Utworzony w 1958 r. Rezerwat Czartowe Pole jest miejscem, w którym historia i natura tworzą niezwykłą całość. Ruiny papierni, której powstanie datuje się na połowę XVII wieku, przywołują świetność dóbr Ordynacji Zamojskich. Dolina potoku Sopot w strefie krawędziowej Roztocza Środkowego ukazuje niemal dziewicze piękno zachowanej przyrody z jej bogactwem fauny i flory. Na trasie ścieżki poznawczej odwiedzić możemy także miejsce pamięci narodowej, przypominające czasy wojennego niepokoju.

tekst: Kinga Tuszyńska