Rezerwat i tama na rzece Szum

Rezerwat Szum utworzony został by chronić przełomowy odcinek rzeki szum z jej unikatowymi progami rzecznymi. Dolina rzeki porośnięta jest niemal dziewiczym lasem łęgowym i olszowym, a stoki porośnięte są borem jodłowym, który przechodzi w bór sosnowy.  Naturalnie zachowany drzewostan sprzyja występowaniu bardzo bogatego runa leśnego z wieloma chronionymi gatunkami roślin i zwierząt.  Na ścieżce w rezerwacie napotykamy na śródleśny zbiornik wodny, który jest pozostałością po elektrowni wodnej, gdzie wraz tamą tworzy swoistą ciekawostkę.

tekst: Kinga Tuszyńska